Wspaniałe podręczniki do religii

Nowe podręczniki

Z wielu podręczników proponowanych przez wydawnictwo “Jedność”, warto zwrócić uwagę na nową serię podręczników do nauki religii. Autorzy, Dariusz Kurpiński, Elżbieta Kondrak, Jerzy Snopek i inni, postarali się o to, aby zawarta w podręcznikach treść pozwalała na naukę w miły i naprawdę przyjemny dla uczniów sposób. Jak wiemy, religia to przedmiot, który łączy ze sobą wiedzę o kościele, naukę o przykazaniach i prawdach wiary, daje wskazówki i podpowiada, w jaki sposób wejść w osobistą relację z Panem Bogiem. Dlatego ważne jest, aby do tych wszystkich wymagań dostosować odpowiednią podstawę dydaktyczną w formie interesujących podręczników.

Ciekawa seria

Wydawnictwo Jedność podręczniki do religii to nowa seria, np: “Poznaję Boży Świat”, “Spotkania dzieci Bożych”, “Tak, Jezus mnie kocha” i inne. Książki zaplanowano tak, aby były jednocześnie zeszytami do ćwiczeń, z zadaniami do samodzielnego wykonania, np. kolorowanki, rysunki na określony temat, oraz podręcznikami zawierającymi aż 60 tematów do opracowania. Na stronie wydawnictwa, katecheci mają możliwość pobrać materiały do zajęć i lekcji prowadzonych zdalnie. Zadania zostały przystosowane do tego aby rozwiązania ćwiczeń mogły być przerabiane i zapisywane w komputerze.

Rozmaitości religijne

Do każdego podręcznika stworzono przewodnik metodyczny oraz teczkę pomocy z płytą CD oraz osobną książeczkę z tekstami i opowiadaniami. Teczka pomocy zawiera materiały dla katechety w formie kolorowych ilustracji, planszy z ruchomymi elementami do przedstawień w formie teatrzyku, oraz płytę. Dodatki te pozwalają na pełne wykorzystanie zawartości i przyswojenie wiedzy poprzez praktyczne zadania. Płyta zawiera teksty, pliki do wyświetlania lub wydruku, oraz piosenki dostosowane do wieku uczących się dzieci. Materiały te są dużym wsparciem dla nauczycieli, którzy mając do dyspozycji tak szeroki wachlarz narzędzi łatwiej i pełniej zrealizują obowiązujący program.

Uśmiech dziecka

Na zakończenie roku szkolnego nauczyciel może skorzystać z umieszczonego w podręczniku Dyplomu ukończenia katechezy przedszkolnej. Podręczniki do religii wydawnictwa  “Jedność” to wydanie godne polecenia dla osób układających program dydaktyczny i zatwierdzających podręczniki szkolne. Malowanki, kolorowanki i wycinanki spodobają się dzieciom w każdym przedziale wiekowym, dając im dużo radości, a o przecież chodzi o to, aby wdrażanie materiału miało miejsce w atmosferze zabawy. Dzieci kochają radość i śmiech, dlatego dzięki pozycjom wydawnictwa “Jedność” nauka religii będzie wyglądać ciekawie i interesująco. 

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com