Jaki powinien być dobry podręcznik do religii?

Pedagodzy wskazują na różnorodne funkcje podręczników, z których można wyróżnić cztery podstawowe funkcje, czyli informacyjną, badawczą, praktyczną i samokształceniową. Warto podkreślić, że wydawnictwo Jedność podręczniki do religii właśnie w taki sposób publikuje.

Jakie funkcje spełnia podręcznik do religii?

Określone funkcje powinny być również wypełniane przez podręczniki do nauki religii, które ze względu na cel i zadanie nauczania, powinny rozszerzać wiedzę na temat religii. Także funkcje edukacyjne i oświeceniowe powinny być realizowane w podręcznikach religii . Oznacza to, że taki podręcznik jest w głównej mierze przewodnikiem w poznawaniu prawdy. Czyni to poprzez systematyczne dostarczanie uczniom wiedzy na temat religii i prawd, w które wierzymy. Przekazywana wiedza powinna tym samym pobudzać pragnienie wiary.

Podręcznik do religii w poznaniu prawd wiary

Prawda o historii zbawienia, przekazana w katechezach, wymaga poznania i zrozumienia. Dlatego też wydawnictwo Jedność podręczniki do religii zaopatruje w bardzo szczegółowy wykaz prawd wiary i historii chrześcijaństwa. Należy do tego zaliczyć:

  • cytaty słów Jezusa,
  • pamięć ważnych fragmentów biblijnych,
  • Dziesięć Przykazań,
  • formuły Wyznania Wiary,
  • głównych modlitwy.

Bardzo ważne jest, oczywiście, aby te zapadające w pamięć teksty były jednocześnie przyswajane wewnętrznie i stopniowo pogłębiane w myślach, tak aby stały się osobiste.

Znaczenie oprawy graficznej i konstrukcji podręcznika do religii

Źródłem informacji w materiałach dydaktycznych są nie tylko teksty (słowa, opisy, wyjaśnienia, definicje), ale także formy ilustrowane, składające się z fotografii, rysunków, tabel i wykresów. Także one skłaniają uczniów do znalezienia prawdziwych problemów wokół nich.

Analiza tekstów w nauczaniu religii

Wymaga to przedstawienia treści w sposób problematyczny, zadając wiele pytań stymulujących aktywność twórczą i samodzielne myślenie. Funkcja ta jest osiągana poprzez analizę tekstów źródłowych, w szczególności Biblii, dokumentów Soboru Watykańskiego II, Synodów, nauczanie Papieża oraz fragmentów dokumentów mających bezpośredni związek z przedmiotową kwestią i z nauką Kościoła. Wiek i umiejętności uczniów są bardzo ważne na każdym etapie edukacji, dlatego w podręcznikach i przewodnikach nie może brakować tekstów źródłowych. Analiza taka pomoże uczniom dowiedzieć się prawdy.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com